Privacy Policy

Privacyverklaring Pretty Paws®

Pretty Paws®, gevestigd aan Florijnstraat 20 4879AH Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Pretty Paws® neemt grote verantwoording voor de veilige verwerking en omgang van privacygegevens. Wij zijn ervan bewust dat je met het bezoeken van deze website het vertrouwen in ons stelt. Wij vinden het noodzaak om uw privacy en gegevens te beschermen. In dit privacy statement is inzichtelijk gemaakt welke gegevens wij verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze website. Het privacy statement zoals weergeven is enkel van toepassing op de diensten van Pretty Paws®.

Contactgegevens:
www.pretty-paws.nl
Florijnstraat 20 4879AH Etten-Leur

Mick Geelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Pretty Paws® . Wij zijn te bereiken via info@pretty-paws.nl

1.0 Persoonsgegevens die wij verwerken

Pretty Paws® verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

2.0 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

 1. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@pretty-paws.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Daarnaast hebben wij geen intentie en zien wij geen nut om bijzondere en/of speciale persoonsgegevens te verwerken en zullen wij derhalve niet vragen naar dergelijke informatie

3.0 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Pretty Paws® verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden (bij toestemming) van onze nieuwsbrief, reclamefolder, blogposts & speciale acties.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Pretty Paws® verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij bestelling indien dit nodig is. Denk hierbij aan missende gegevens welke ons ervan weerhouden de bestelling te kunnen versturen. De adresgegevens worden enkel gebruikt om de bestelling te versturen. Jouw naam en bankrekening worden gebruikt om zorgvuldig gemaakte betalingen en/of terugboekingen te verwerken. Je e-mailadres gebruiken wij (bij toestemming) om je accuraat te kunnen informeren over interessante blog posts, speciale acties & eventueel nieuwsbrieven. Je hebt het recht om je hiervoor af te melden. Je kunt mailen naar klantenservice@pretty-paws.nl om dit te regelen

4.0 Geautomatiseerde besluitvorming

Pretty Paws® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pretty Paws® tussen zit.  Pretty Paws® gebruikt geen geautomatiseerde computersystemen.

5.0 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en waarvoor

Pretty Paws® bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens welke wij bewaren (zie 1.0) hebben wij nodig om accuraat, tijdig en kwalitatief uw bestelling in orde te maken. Door middel van verstrekking van deze gegevens kunnen wij je bestelling bezorgen en je indien nodig hierover proactief informeren.  Pretty Paws® behoudt het recht en verstrekt persoonsgegevens (zie 1.0) ook aan derden enkel en alleen indien dit nodig is voor de afwikkeling van jouw bestelling. Derden hierin kunnen bijvoorbeeld de logistieke partner en/of de verwerkende partij vanuit deze partner zijn. Gegevens worden voor 48 maanden bewaard.

6.0 Delen van persoonsgegevens met derden

Pretty Paws® verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7.0 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pretty Paws® gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pretty Paws® gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij vinden transparantie in ons beleid van groot belang. Zie daarom voor een extra toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8.0 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pretty Paws® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@pretty-paws.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek . Pretty Paws® wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/contactgegevens-algemeen

9.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pretty Paws® neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@official-ismile.nl onder attentie van het volgende onderwerp regel: melden misbruik persoonsgegevens.

10.0 Mogelijke aanpassingen op deze verklaring

Deze verklaring heeft een correlatie met de website. Eventuele aanpassingen mutaties van de website kunnen gevolgen hebben voor deze verklaring. Derhalve adviseert Pretty Paws® deze pagina continuerend te raadplegen.

11.0 Vragen?

Wellicht een beetje ingewikkeld? Geen enkel punt. Heb je alsnog vragen over het privacybeleid van  Pretty Paws® neem dan gerust op met klantenservice@pretty-paws.nl onder de vermelding van: ‘’Vragen privacybeleid’’.